Аудит фінансової звітності складеної на підставі П(С)БО

У класичному розумінні, аудит - це інструмент підвищення довіри до фінансової інформації.

Це не засіб формування фінансової звітності і тим більше не спосіб мінімізації оподаткування.

Аудит покликаний захищати користувачів звітності (державні органи, акціонерів, власників,

співробітників, інвесторів, клієнтів, партнерів і т.д.) від недостовірної фінансової інформації.


Варто зазначити, що відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» (ст.8)

проведення аудиту є обов’язковим для:


• підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності відкритих акціонерних товариств, підприємств - емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб'єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету;


• перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іноземними інвестиціями, відкритих акціонерних товариств (крім фізичних осіб), страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників;


• емітентів цінних паперів та похідних (деривативів), а також при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.


Результати обов’язкового аудиту фінансової звітності публікуються та розсилаються замовником широкому колу користувачів - власникам акцій, кредиторам, органам державного регулювання, зокрема, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та Державній комісії з регулювання ринку фінансових послуг.


Аудит може проводитись за бажанням власників або керівників суб’єкта господарювання - це так званий ініціативний аудит.

Періодично, а особливо у кризовий та посткризовий періоди, у власників та керівників бізнесу зростає потреба у :

1) додатковому контролі, а саме - перевірці функціонування системи бухгалтерського та/або податкового обліку на підприємстві, достовірності окремих показників звітності ;

2) перегляді управлінської моделі ;

3) оптимізації витрат;

4) виявленні нових перспективних напрямків роботи тощо.


За підсумками перевірки видається аудиторський висновок встановленого зразка (у рамках обов’язкового аудиту) та аудиторський звіт про перевірку, що містить висновки та рекомендації аудиторів (у рамках ініціативного аудиту) та носить конфіденційний характер.


Більш детальну інформацію Ви можете отримати за телефоном : (044) 254-27-91

або електронною поштою : office@afrada.com.uaАудит фінансової звітності складеної на підставі МСФЗ

та трансформація фінансової звітності

Варто зазначити, що аудит за міжнародними стандартами фінансової звітності необхідний перш за все компаніям з іноземними інвестиціями, а також компаніям які планують залучити іноземних інвесторів та/або партнерів у зв’язку з тим, що Національні положення (стандарти) бухгалтерської обліку (П(С)БО) відрізняються від Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).


Окрім того з 1 січня 2012 року законодавством України передбачено обов’язковий перехід на ведення обліку та складання звітності відповідно до МСФЗ для:


• публічних акціонерних товариств;

• банків;

• страхових компаній;


Дотримання вимог МСФЗ забезпечується двома шляхами:

1) побудуванням відповідної системи обліку та звітності відповідно до МСФЗ;

2) або трансформацією української фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ.


Трансформація звітності - це перетворення фінансової звітності, підготовленої згідно правил національних положень бухгалтерського обліку у звітність, яка відповідає вимогам міжнародних стандартів обліку (IAS). Трансформація фінансової звітності потрібна організаціям:


• при переході на міжнародні стандарти фінансової звітності ;

• при необхідності пройти міжнародний аудит;

• для залучення іноземних інвестицій та/або позикового капіталу;


Важливо зазначити, що міжнародний аудит - це підтвердження звітності, яка підготовлена за міжнародними стандартами обліку.


Аудиторська фірма «Рада Лтд» працює як з компаніями, які вже перейшли на МСФЗ, так із тими, які тільки планують перехід.


Ми пропонуємо такі послуги:


• трансформацію бухгалтерської звітності українських компаній відповідно до вимог МСФЗ;

• аудит фінансової звітності згідно МСФЗ;

• проведення робіт по переходу на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (розробка

методології трансформації);

• підготовка консолідованої звітності для групи компаній;

• консультування щодо питань практичного впровадження МСФЗ;

• тренінги по трансформації фінансової звітності згідно МСФЗ для персоналу.


Більш детальну інформацію Ви можете отримати за телефоном : (044) 254-27-91

або електронною поштою : office@afrada.com.ua

Додаткова iнформацiя


Корпоративні цінності

Наші відношення з клієнтами, співробітниками

та партнерами базуються на корпоративних цінностях АФ «Рада Лтд», які визначають принципи і способи ведення нашого бізнесу.


Наші цінності:

• Об’єктивність та незалежність в оцінюванні інформації


• Професійна компетентність та чесність


• Відповідальність за результат


• Аргументованість


• Корисність нашої роботи для клієнта


• Конфіденційність


• Максимальна самостійність у процесі роботи
Команда АФ «Рада Лтд» прагне приносити максимальну користь своїм клієнтам.


Ми вдосконалюємося з кожним кроком, ніколи не зупиняємося на досягнутому результаті.


Ми використовуємо комплексний підхід, приділяємо максимальну увагу деталям та індивідуальним особливостям кожного клієнта, оперативно вирішуємо очевидні проблеми, виявляємо приховані.


Наші прагнення до новаторських і прогресивних рішень є головним рушієм компанії.
Місцевий час