Інші аудиторські послуги

В Україні зростає попит на фінансову інформацію для забезпечення потреб користувачів (державні органи, інвестори, власники, акціонери, працівники і т.п.). Завдання з перевірки такої інформації виходить за межі перевірки фінансової звітності. Як наслідок, у користувачів фінансової інформації виникає потреба в послугах, які б підсилювали довіру до цієї інформації.


Неможливо перелічити всі види завдань, які в зв’язку з цим можуть отримати аудитори. Проте, ми вважаємо за необхідне зупинитись хоча б на деяких з цих послуг та пояснити, чим вони відрізняються від аудиту.


Для аудиту та для завдань з надання впевненості, що не є аудитом, застосовуються різні стандарти.

Так, для підтвердження достовірності інформації застосовується міжнародний стандарт 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (МСЗНВ 3000);


Зокрема, до завдань з надання впевненості (МСЗНВ 3000) відносять всі завдання, що виконує аудитор, в яких оцінюється відповідність предмета перевірки встановленим критеріям в усіх суттєвих аспектах. Наприклад, до таких завдань можна віднести:


• оцінка відповідності формування статутного фонду акціонерних товариств вимогам законодавства ;


• перевірка регулятивного капіталу для банків;


• перевірка формування статутного капіталу (фонду) та перевищення вартості нетто-активів над розміром статутного капіталу (фонду) відповідно до Закону України «Про страхування» та вимог Державної комісії з регулювання фінансових послуг України;


• підтвердження фінансового стану емітентів цінних паперів;


• перевірка прогнозної фінансової звітності;


• завдання з аудиту відповідності окремих показників визначеним критеріям: аудит виконання інвестиційних проектів, аудит цільового використання кредитних коштів та інше.
Крім аудиту, до аудиторських послуг відноситься також надання супутніх послуг, що регулюються Міжнародним стандартом супутніх послуг 4400 «Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації» (далі - МССП 4400).


Предметом погоджених процедур можуть бути:


• звірка взаємних розрахунків із кредиторами (дебіторами);

• оцінка обсягів продажу;

• розрахунки ліквідності;

• оцінка залежності від постачальників (покупців);

• участь в інвентаризації;

• оцінка структури фактичних витрат (доходів) і відповідність їх плановим;

• аналіз виконання сторонами умов договору;

• аналіз цільового використання коштів;

• перевірка балансу;

• перевірка звіту про фінансові результати;

• перевірка звіту про зміни у власному капіталі;

• виконання окремих процедур щодо пакету фінансової звітності.


Після завершення роботи аудитор надає замовнику звіт про фактичні результати виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації.


Варто зазначити, що основна відмінність погоджених аудиторських процедур від «традиційного» аудиту полягає в тому, що результатом є не висловлення думки аудитора для користувачів, а надання конфіденційного звіту для замовника.


Більш детальну інформацію Ви можете отримати за телефоном : (044) 254-27-91

або електронною поштою : office@afrada.com.ua

Додаткова iнформацiя


Корпоративні цінності

Наші відношення з клієнтами, співробітниками

та партнерами базуються на корпоративних цінностях АФ «Рада Лтд», які визначають принципи і способи ведення нашого бізнесу.


Наші цінності:

• Об’єктивність та незалежність в оцінюванні інформації


• Професійна компетентність та чесність


• Відповідальність за результат


• Аргументованість


• Корисність нашої роботи для клієнта


• Конфіденційність


• Максимальна самостійність у процесі роботи
Команда АФ «Рада Лтд» прагне приносити максимальну користь своїм клієнтам.


Ми вдосконалюємося з кожним кроком, ніколи не зупиняємося на досягнутому результаті.


Ми використовуємо комплексний підхід, приділяємо максимальну увагу деталям та індивідуальним особливостям кожного клієнта, оперативно вирішуємо очевидні проблеми, виявляємо приховані.


Наші прагнення до новаторських і прогресивних рішень є головним рушієм компанії.