Аудит податкового обліку

Аудит податкового обліку є одним з елементів фінансової безпеки підприємства, який спрямований на виявлення ризиків в роботі системи податкового обліку платника податків з приводу:


• відповідності формування бази оподаткування по кожному податку згідно Податкового кодексу та чинного законодавства України;


• нарахування та сплати податків і зборів за певний період часу;


• стану розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами.


Метою податкового аудиту є підготовка платника податку до його перевірки контролюючими органами,

що передбачає виявлення помилок систем бухгалтерського й податкового обліку і розробку заходів по їх усуненню.


Податковий аудит проводиться на основі узгодженої сторонами програми аудиту, в якій зазначається перелік питань, щодо яких має бути висловлена думка аудитора. Як правило, в процесі податкового аудиту вивчаються податкові бази по кожному виду податків, що перевіряються, проводиться аудит податкового обліку й податкової звітності, як комплексний, так і по окремих податках. Під час аудиту податкового обліку й податкової звітності здійснюється збір і аналіз інформації про можливості платника податків по оптимізації оподаткування.


Результат аудиту податкового обліку - це оцінка податкових ризиків підприємства і зведення їх до мінімуму. За результатами такого аудиту Ви одержите:


• опис системи організації податкового обліку: виявлені недоліки і системні помилки;

рекомендації з удосконалення системи;


• перелік виявлених помилок та відсутніх документів;


• професійні рекомендації з виправлення помилок та відновлення документів;


• опис потенційних податкових ризиків, пов'язаних з певними операціями, контрактами або рішеннями;


• загальну оцінку стану податкового обліку в компанії.


Більш детальну інформацію Ви можете отримати за телефоном : (044) 254-27-91

або електронною поштою : office@afrada.com.ua

Додаткова iнформацiя


Корпоративні цінності

Наші відношення з клієнтами, співробітниками

та партнерами базуються на корпоративних цінностях АФ «Рада Лтд», які визначають принципи і способи ведення нашого бізнесу.


Наші цінності:

• Об’єктивність та незалежність в оцінюванні інформації


• Професійна компетентність та чесність


• Відповідальність за результат


• Аргументованість


• Корисність нашої роботи для клієнта


• Конфіденційність


• Максимальна самостійність у процесі роботи
Команда АФ «Рада Лтд» прагне приносити максимальну користь своїм клієнтам.


Ми вдосконалюємося з кожним кроком, ніколи не зупиняємося на досягнутому результаті.


Ми використовуємо комплексний підхід, приділяємо максимальну увагу деталям та індивідуальним особливостям кожного клієнта, оперативно вирішуємо очевидні проблеми, виявляємо приховані.


Наші прагнення до новаторських і прогресивних рішень є головним рушієм компанії.